Miten sinä varmistat tietosi?

Varmuuskopiointi on monelle PK-yritykselle ns.välttämätön paha johon käytetyt resurssit nähdään vain menoeränä, tai pahempana versiona varmuuskopiointia ei suoriteta lainkaan.
Vuonna 2013 suoritetussa kyselyssä yksi kolmesta suomalaisesta PK-yrityksestä oli menettänyt yrityksen tiedostoja kiintolevyn rikkoutumisen takia, suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi suorittavansa varmuuskopioinnin yksittäisille ulkoisille kiintolevyille. Tämän kaltaiset ”manuaaliset” varmistukset ovat toki tyhjää parempi ratkaisu mutta ottavat käyttäjältä arvokasta työaikaa (
Ja pienistä puroista kasvaa äkkiä iso virta)

Manuaaliset ”levyn kulmalle” tehtävät varmistukset vaativat ylimääräisen ajan lisäksi myös sen että joku muistaa/jaksaa ne tehdä. Tämä johtaa yleensä tilanteeseen jossa varmistuksia ei joko tosiasiassa ole, tai ne eivät ole ajan tasaisia. Kyseisen järjestelyn ”etuna” nähdään yleisimmin halpa hinta (sisäisellä työllä kun ei tunnetusti ole hintaa =D ).

Automaattisia varmistusohjelmistoja on varmasti kymmenittäin, mutta ne jakautuvat toiminta periaatteensa perusteella kahteen ryhmään, paikallisiin tai etävarmistaviin -varmistusratkaisuihin.
Paikallisesti varmistavat, kuten esimerkiksi Windowsin oma ”Aiemmat versiot” toiminto, toimii mainiosti vahingossa poistettujen tai päällekirjoitettu tiedostojen palauttamisessa.  Aiemmat versiot toiminnon saa päälle
näiden ohjeiden avulla. Haittapuolena tässä, ja muissa vastaavalla periaatteella toimivissa on se, ettei tiedostoja saa millään palautettua laitteen rikkoutuessa tai jos se varastetaan. Lisäksi tämä vaatii koneen paikalliselta kiintolevyltä tilaa joka saattaa muodostaa ongelman etenkin kannettavien kohdalla.
Etuna voidaan tietysti nähdä riippumattomuus verkkoyhteydestä ja ulkopuolisista toimijoista.

Laitteen ”ulkopuolelle” tehtävä varmistus voidaan tehdä yrityksen sisäverkossa sijaitsevaan verkkotallennus järjestelmään tai ulos talosta pilvipalvelimeen.

Näissä järjestelyissä on toki huomioitava tallennuksessa käytettävän laitteiston sijainti, hienoista varmistuksista ei ole juurikaan hyötyä jos molemmat tiedostot sisältävät laitteet ovat samassa esim. vesivahingon tuhoamassa huoneessa.

Työasemille on parasta käyttää automaattista jatkuvaa varmistusta joka vie muuttuneet tiedostot palveluntarjoajan pilvitallennus ratkaisuun reaaliaikaisesti ilman käyttäjän työpanosta. Meidän asiakkaillemme tarjoamamme Nexetic Shield ohjelmisto toimii ”asenna ja unohda” periaatteella eli käyttäjän ei tarvitse yksinkertaisen asennuksen jälkeen huolehtia tietojensa säilyvyydestä, vaan varmuuskopioidut tiedostot voidaan palauttaa laitteesta ja paikasta riippumatta.
Viimeisenä kohtana jonka näkisin tärkeäksi varmuuskopiointi tapaa ja ohjelmistoa valittaessa on tietoturva. Hyvät kaupalliset ohjelmistot salakirjoittavat varmistetut tiedostot, jolloin tiedostoihin ei käytännössä pääse käsiksi ilman tunnuksia, vrt.Dropbox jota tiedän käytettävän ”varmuuskopioihin”.

Tietojen varmistaminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on tietää mihin tietosi päätyvät.
Siksi suosittelen etenkin työasemien varmistukseen Nexetic Shield ohjelmistoa, jossa yhdistyvät kotimaisuus, helppokäyttöisyys ja tilankäytön tehokkuus deduplikoinnin ansiosta.

Varmistavin Terveisin
Joonas Lius
VM IT Oy

+358 75 755 0301