Skip to content

Huolenpitopalvelu

Yleistä

Huolenpitopalveluidemme avulla varmistetaan asiakkaidemme sujuva ja turvallinen työnteko. Arvoistamme inhimillisyys ja ketteryys näkyvät näissä palveluissa. Palveluidemme sydän on Service Desk, joka ottaa kaikki palvelupyynnöt vastaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme mm. lähituen ja kehityksen sekä ennakoinnin osalta.

Myös rahoituksen suunnittelu on osa huolenpitoamme. Haluamme kumppaneidemme kanssa tarjota tehokasta ja tarkoituksenmukaista rahoitusta, joka mahdollistaa kulujen hallinnan ja jaksotuksen.

 

Palvelun sisältö

Huolenpitopalvelu on aina henkilökohtaista, ihmisen antamaa tukea. Palvelu sisältää:

  • Asiakastuen sähköpostitse, puhelimitse, etäyhteyden avulla tai asiakkaan tiloissa
  • Henkilökohtaisen tuen ylläpitopalvelun havaitsemiin ongelmiin
  • Takuunalaisten laitteiden huoltopyynnöt
  • Pienkehityksen ja elinkaaripalvelut
  • IT-laitteistojen rahoituksen suunnittelu
  • Henkilökohtaisen palvelunhallinnan, jossa arvioidaan kehitystarpeet ja toimenpide-ehdotukset, ennakoidaan ja analysoidaan asiakkaan IT-ympäristössä tapahtuvat muutokset ja tulkitaan analysointiraporttien sisältö asiakkaalle
  • Tulevaisuudessa tehtävien päivitystarpeiden, laitetuessa tapahtuvien muutosten ja lakimuutosten analysointi asiakkaan puolesta

Asiakastuen aukioloaika on arkisin klo 8-17. Sopimuksen mukaan tuki on tavoitettavissa laajemmilla aukioloajoilla. Asiakastuki on saavutettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Asiakastuki ottaa vastaan kaikki palvelupyynnöt ja ohjaa tarvittaessa pyynnön eteenpäin.

VM IT:n asiantuntija voi tarvittaessa käyttää etäyhteyttä asiakkaan koneeseen ongelman selvittämiseksi. Erikseen tilattaessa selvitystyö suoritetaan asiakkaan tiloissa ongelman selvittämiseksi. VM IT on oikeutettu veloittamaan matkakulut lähituen osalta, ellei toisin ole sovittu. Kilometrit veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Asiakkaan ilmeisestä huolimattomuudesta johtuvista lähitukikäynneistä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Huolenpitopalvelut sisältävät myös takuunalaisten laitteiden huoltopyynnöt.