Skip to content

Kapasiteettipalvelu

Yleistä

Pilvipalveluiden avulla organisaatiosi voi ottaa nopeasti käyttöön uusia ratkaisuja ilman omia järjestelmä-, laite- tai ohjelmistoinvestointeja. Pilvestä voidaan myös hankkia tarvittavaa lisäkapasiteettia omien järjestelmien lisäksi.

Saat kauttamme tarvitsemasi Private-, Public- ja Hybridi Cloud ratkaisut.

Kauttamme saat apua pilviratkaisujen käyttöönotossa esim. O365, Google, Azure, Amazon.

Private cloud ratkaisumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Yleensä Private cloud ratkaisuun päädytään, kun kapasiteettia halutaan varata käyttöön tietty määrä ja palvelimia on enemmän.

Hybrid cloud tulee kyseeseen silloin, kun halutaan laajentaa olemassa olevaa palvelinkapasiteettia ilman lisäinvestointeja. Ratkaisu räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin.

Microsoft Azure – modernin tietotyön ja sovelluskehityksen tuki

Joustava ja nopea saatavuus sekä käyttöönotto

Microsoft Azure skaalautuu erinomaisesti ja tarjoaa erittäin korkean käytettävyyden. Voit ottaa palveluita ja kapasiteettia käyttöön yrityksen tarpeiden mukaan. Microsoftilla kykenee tarjoamaan erittäin merkittävän määrän pilvikapasiteettia hyvin kustannustehokkain hinnoin.

Tietoturva, jatkuvuus ja tehokkuus

Azure on erittäin turvallinen. Toiminta on lisäksi hajautettu ja sitä valvotaan erittäin tarkasti 24/7. Vastaavia valvonta- ja tietoturvaominaisuuksia omassa konesaliympäristössä tai paikallisessa konesalissa on erittäin kallista ja haastavaa rakentaa. Azurelle on myönnetty noin sata compliance-sertifikaattia ja sen vakautta arvostetaan laajasti.

Älykäs ja joustava hybridiympäristö

Azure soveltuu erinomaisesti hybridiympäristöjen hallintaan. Voit hallita Azuren palveluiden avulla myös omaa ympäristöäsi ja laitteita, tai laajentaa alustan kyvykkyydet ja palvelut suoraan omaan tai kumppanisi konesaliin Azure Stackin avulla. Azuressa on markkinoiden kattavin tuki eri laitteille, käyttöjärjestelmille, ohjelmointikielille ja -kehyksille, työkaluille ja tietokannoille.

Koti ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämiseen

Uudet sovellukset voidaan ottaa nopeammin ja edullisemmin käyttöön, kuin perinteistä infrastruktuuria käyttäen. Azure on ohjelmoinnissa erittäin laajasti tuettu ja se mahdollistaa työkalut sekä tuen koko ohjelmiston elinkaaren ajan. Azure tukee myös avoimen lähdekoodin teknologioita.

Kustannustehokkuus

Palveluiden käyttö perustuu pay-as-you go -malliin eli maksat vain palveluiden ja resurssien käytöstä. Azure on monilta osin halvempi ja kustannustehokkaampi kuin vastaavat pilvipalvelut. Et siis maksa turhasta vaan todellisesta hyödystä. Kustannukset voidaan seurata ja raportoida hyvin selkeästi.

Azure kehittyy jatkuvasti

Azuren avulla voit keskittyä aidosti liiketoimintasi kannalta kriittiseen kehitystyöhön. Azure tuo uusia palveluita, toimintoja ja ominaisuuksia alustalle jatkuvasti. Erilaiset koneälyn ja automatisoinnin palvelut, IoT, datan prosessointi, suurteholaskenta – ovat käytössäsi ottamalla ne käyttöön laajasta kirjastosta.

VM IT:n rooli Azure palveluiden käyttöönotossa, hallinnassa ja valvonnassa

VM IT auttaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti kriittisten IT-palveluiden kartoituksessa, käyttöönotossa ja koko elinkaaren ajan. Azuren palveluiden osalta voimme toimia esim. kolmessa roolissa, jotka ovat:

Pilvipalveluiden nykytilanteen kartoitus ja selvittäminen. Tämä kohta vastaa asiakkaalle siihen, mitä nyt on käytössä ja mitä Azuren avulla voidaan ratkaista ja kehittää lisää liiketoiminnan tueksi. Konkreettinen tuotos on kehityssuunnitelma
Azure palveluiden käyttöönotto. Otamme yhdessä asiakkaan kanssa sovitut palvelut ja tuemme ensi metreiltä siihen asti, että tavoiteltu toimintamalli ja hyöty savutetaan
Neuvonta ja jatkuva kehitys. Jatkuvan palvelun mallissamme käymme säännöllisesti läpi myös Azure pilvipalvelut ja niiden tilan. Tuomme kehityskohteita, teemme kehitysprojekteja yhdessä asiakkaan kanssa sekä tarvittaessa koulutamme koko organisaatiota

VM IT auttaa rakentamaan asiakkaan kanssa pilvipalveluiden hallintomallin ja toimii jatkuvasti neuvonantajana. Hallintomalliin kuuluu mm. jatkuva sopimusrakenteen tarkastelu, identiteetin- ja pääsynhallinta, kustannusten hallinta ja erilaiset politiikat.