Skip to content

Kehitysprojektit

Yleistä

 

Kartoituksen jälkeen VM IT:n asiantuntijat laativat yhdessä asiakkaan kanssa tarkan suunnitelman toimenpiteistä, joita tehdään asiakkaan IT-ympäristön kehittämiseksi. Kehitysprojekti tehdään suunnitelmallisesti kartoituksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta. Suunnitelmallinen kehitys on sujuvaa ja hallittua, jolloin vältetään liiketoimintaa haittaavat käyttökatkot. Toimenpiteet tehdään joustavasti ja asiakkaan tosiasiallisen tarpeen mukaisesti. VM IT:n asiantuntijat pyrkivät löytämään asiakkaalle sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja sekä tulkkaavat tekniset yksityiskohdat asiakkaan ymmärtämään muotoon. VM IT on aito ja luotettava kumppani, joka ei tee vain mitä asiakas pyytää, vaan neuvoo ja opastaa aktiivisesti ja rehellisesti. 

Haltuunottovaiheessa asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa haltuunottoprojektista. Asiakas saa henkilökohtaista palvelua ja tietää kenelle soittaa. Haltuunoton yhteydessä määritellään tarpeet teknisille muutoksille ja sopimusten päivittämiselle. Asiantuntijamme auttavat muutoksissa sekä sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa tarpeen mukaan. Kehitysprojektin lopputuloksena asiakas saa haluamansa kehityskohteet kuntoon. Yhteistyötä voidaan jatkaa joustavasti ja asiakkaan tarpeen mukaan ylläpito-, huolenpito- tai tietoturvapalveluina.

 

Palvelun sisältö

  • Projektisuunnitelma
  • Haltuunotto ja dokumentointi
  • Tekniset muutokset
  • Siirto Service Deskiin
  • Sopimusten päivitys

Kehitysprojektin aluksi asiakkaan kanssa tehdään projektisuunnitelma, jonka pohjalta IT-ympäristöä kehitetään ja kartoituksessa esiin nousseet puutteet korjataan. Hyvän suunnitelman ansioista haltuunoton yhteydessä asiakkaan IT-ympäristön hallinta siirtyy hallitusti ja ilman liiketoimintaa haittaavia käyttökatkoja VM IT:lle.

Suunnitelmassa kuvataan projektin aikainen dokumentointi, tekniset muutokset, miten siirto tehdään Service Deskiin, siirron roolit ja siirtotapa, aikataulutus, asiakkaan ja VM IT:n yhteyshenkilöt ja mistä asiakas saa lisätietoa.

Dokumentointi sisältää pääkäyttäjien nimeämisen ja valtuuttamisen, tunnusten hallinnan, laitehankinnat ja -päivitykset, sekä asiakkaan ja VM IT:n vastuut kehitysprojektin aikaisista toimenpiteistä.

Kehitysprojekti aloitetaan aina VM IT:n ja asiakkaan välisellä aloituspalaverilla. Projektin loppumisesta päätetään lopetuspalaverissa. Asiakas voi myös halutessaan pyytää projektin yhteydessä järjestettäviä seurantapalavereita. Suunnitelmassa sovitaan myös raportointitavoista ja -tiheydestä, jonka mukaan VM IT:n asiantuntijat raportoivat asiakkaalle haltuunoton edistymisestä.

VM IT:n asiantuntijat voivat auttaa asiakasta IT-sopimusten laatimisessa, päivittämisessä ja sopimusneuvotteluissa kolmansien osapuolien kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki sopimukset palvelevat tarkoitustaan ja että ne ovat asiakkaan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiset.