Skip to content

Ylläpitopalvelut

Yleistä

Ylläpitopalveluillamme huolehditaan asiakkaan teknisen ympäristön tietoturvasta, käytettävyydestä, eheydestä ja jatkuvuudesta. Monitoroimme ja valvomme, jotta mahdolliset haasteet voidaan ennakoida, ennen kuin ne muuttuvat ongelmiksi. Ylläpitopalveluidemme asiakkaat ovat Service Desk -palvelumme piirissä sovittuna aikana.

Ylläpitopalveluiden kriittisyys, palvelu- ja vasteajat arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kaiken lähtökohtana on liiketoiminnallinen tarve ja tarkoituksenmukaisuus. Ylimitoitetut palvelut ovat kalliita, säästäminen taas väärässä kohtaa on liiketoiminnan jatkuvuuden riski. Olemme joustavia ja pystymme tarvittaessa ja asiakkaan kanssa niin sovittaessa vaihtamaan ratkaisuja.

 

Ylläpitopalvelut sisältävät:

  • IT-palvelun (työasemat, palvelimet, ohjelmistot, tietoliikenne, tulostimet, verkkolaitteet, mobiililaitteet) tietoturvan, toiminnan ja kunnon valvonta
  • Asiakkaan tarvitsemat automaattiset tietoturvapäivitykset yleisimpien ohjelmistojen osalta
  • Valvonnan piirissä olevien prosessien automaattinen palauttaminen tai ilmoitus ongelmasta eteenpäin
  • Palvelinten ja tietokoneiden levytilojen, kuorman ja sekä mahdollisten kriittisten palvelinprosessien valvominen. Prosessit määritellään erikseen käyttöönoton yhteydessä
  • Automaattinen ylläpito 24/7 palvelinten ja verkkolaitteiden osalta

Ylläpidolla varmistetaan, että ympäristöön asennetaan tarvittavat ohjelmistopäivitykset ja että palveluun liitetyt laitteet pysyvät toimintakuntoisina. Tehokkaalla ja ennakoivalla ylläpidolla pyritään estämään työntekoa lamaannuttavat käyttökatkot.

VM IT:n valvonnan havaitessa, että palvelu lakkaa vastaamasta, yrittää järjestelmä automaattisesti korjata ongelman. Tarvittaessa järjestelmä hälyttää asiantuntijan suorittamaan korjaustoimenpiteitä.  

Ylläpitopalveluun sisältyvät ajantasaiset tietoturvapäivitykset palvelusopimuksessa määritellyille laitteille. Päivitykset asennetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Palvelimille käytetään huoltoikkunaa ja säännöllisiä uudelleen käynnistyksiä päivityksien jälkeen.

Palveluiden tavoitteena on tyytyväinen käyttäjä ja nopea apu tarvittaessa.