Kallio-2

REFEREnssit

ASIAKKAAMME KERTOVAT

Meidän kanssa on hyvä tehdä töitä. Lue ja katso miten asiakkaamme meistä kertovat.

Referenssi: Celego

IT-palveluiden ulkoistaminen vapauttaa henkilöstön resursseja

Oy Celego Ab maahantuo ja myy raaka- ja lisäaineita muun muassa kosmetiikka-, pesuaine-, maali-, kynttilä- ja elintarviketeollisuudelle. Päämarkkina-alueina ovat Suomi ja Baltia.
Celegon liiketoiminnassa on tärkeää, että etäyhteydet toimivat hyvin. Suurin osa dokumenteista liikkuu verkon kautta.
 ”Etäyhteyksien toimiminen on tärkeää varsinkin nyt korona-aikaan, kun suurin osa henkilökunnasta tekee töitä kotoa käsin. Tietysti myös tietoturva ja tietoturvalliset järjestelmät ovat tärkeitä”, sanoo hallintopäällikkö Kim Larsen.

Celego on ulkoistanut suuren osan VMIT_referenssi_Celego_Kim Larsen_31052021IT-palveluistaan VM IT:lle. VM IT hoitaa muun muassa palvelinten ylläpidon ja varmistukset, työasemien valvonnan ja päivitykset, yhteydet ja Microsoft 365:n ylläpidon.
”Olemme ulkoistaneet palvelut, koska Microsoft-maailma on niin laaja,
ettei kukaan ehdi oman toimensa ohessa niihin paneutua. Myös tietoturva ja tietoliikenne vaativat asiantuntemusta. Ulkoistaminen vapauttaa oman henkilöstön resursseja ja luo varmuutta.”

Teams-koulutus ajoittui sopivaan ajankohtaan

Kun koronavirus alkoi laajasti levitä keväällä 2020, Celego oli siitä onnellisessa asemassa, että kaikki sen 14 työntekijää oli juuri helmikuussa koulutettu Microsoft Teamsin käyttöön. Kouluttamisesta huolehti VM IT.
Aiemmin Teamsia oli käytetty Celegossa satunnaisiin kokouksiin − lähinnä päämiesten aloitteesta. Ohjelma oli asennettuna kaikkien työntekijöiden koneille, mutta vain osa oli perehtynyt sen käyttöön tarkemmin.

”Koulutus osui koronan kannalta hyvään aikaan. Oli helppo siirtyä etäilemään, kun systeemit olivat valmiina. Nyt Teams on kaikilla päivittäisessä käytössä.”
VM IT oli apuna myös, kun Celegossa otettiin käyttöön Microsoftin monivaiheinen tunnistautuminen. MFA multi-factor autenthication lähettää kirjautumista yrittävälle käyttäjälle lisätunnistuspyynnön. Käyttäjä saa koodin tekstiviestillä tai appiin.
”Kukaan ei pääse henkilön itsensä tietämättä kirjautumaan sähköpostiin tai muuhun palveluun”, Larsen selventää MFA:n tuomia hyötyjä.
Hän pitää olennaisen tärkeänä sitä, että yrityksellä on ajantasaiset järjestelmät ja laitteistot sekä valveutunut henkilökunta. Tarvittaessa työntekijät saavat apua VM IT:n asiantuntijoilta etähallintatyökalujen avulla.

Entä kuinka yhteistyö VM IT:n kanssa on hallintopäällikön mielestä sujunut?
”Sanoisin, että mutkattomasti.”


Referenssi: Kauppakeskus Sello

Kauppakeskus Sello on yksi Pohjoismaiden suurimmista ja monipuolisimmista kauppakeskuksista. Sello sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja siellä on yli 170 liikettä ja ravintolaa. Sellosta löytyy myös julkisia palveluita, kuten esimerkiksi kirjasto sekä laaja valikoima palveluita myös kulttuurin ja viihteen ystäville.

Kävimme tapaamassa Sellon turvallisuuspäällikönä toimivaa Joni Rajamäkeä. Videolla Joni kertoo kauppakeskustoiminnan erityispiirteistä ja tärkeimmistä vaatimuksista IT:n osalta sekä
yhteistyöstä VM IT:n kanssa. 

Referenssi: Helsingin seudun kesäyliopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto on varteen otettava vaihtoehto silloin, kun ihminen haluaa täydentää ammatillista osaamistaan. Valikoimaan kuuluu yliopistotasoisia kursseja, erilaisia opintokokonaisuuksia, kielikursseja ja täydennyskoulutusta. Monipuoliseen koulutustarjontaan pääsee tutustumaan Helsingin seudun kesäyliopiston kotisivujen kautta.

Koska iso osa kesäyliopiston työstä tapahtuu verkossa, IT-palveluiden on toimittava moitteettomasti.

”IT:n suhteen kriittisiä ovat kotisivut ja se, miltä me näytämme verkossa. Samoin sähköpostin täytyy toimia luotettavasti −siihen ei saa tulla katkoksia. Ja kun materiaali on pilvessä, se pitää saada haettua sieltä helposti”, pohtii Helsingin seudun kesäyliopiston toiminnanjohtaja Raija Meriläinen oheisella videolla.

Helsingin seudun kesäyliopistoa ylläpitää Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö, joka on perustettu vuonna 1966. IT-palvelut säätiö ostaa VM IT Oy:ltä.

”Kun kyseessä on säätiö, jonka fokuksessa ovat koulutuspalvelut, meidän ydintehtävänämme eivät missään nimessä ole ICT-palvelut. Silloin on kustannustehokasta ostaa palvelut ulkopuolelta. Nykyinen yhteistyökumppanimme on toiminut hyvin, ja yhteistyötä on ollut ilo tehdä”, Meriläinen sanoo.

Yhteiset projektit ovat onnistuneet

VM IT on tarjonnut tukeaan myös erilaisissa projekteissa. Apua kaivattiin esimerkiksi silloin, kun Helsingin seudun kesäyliopisto hankki kannettavat tietokoneet.

”Kannettavien koneiden luotettavuus, käyttövarmuus ja toimintakapasiteetti osoittautuivat tärkeäksi”, Meriläinen kiittelee.

Yhteisiä onnistumisia on koettu VM IT:n kanssa muissakin yhteyksissä. VM IT oli mukana tukemassa, kun kesäyliopiston taloushallintoa sähköistettiin. Ja haastattelun Meriläinen antaa luokkatilassa, johon on onnistuneesti hankittu AV-välineistö ja tehty ICT-ratkaisuja.

”Kun olemme tekemisissä pienen säätiön kanssa, jossa asioiden täytyy tapahtua nopeasti ja tehokkaasti, VM IT:llä on hyvä ote. Olen itse kokenut hyvänä, että kun tulee jokin tarve, siihen pystytään hakemaan hyvä vastaus.”

Referenssi: TIEKE ry

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla. TIEKE on puolueeton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on jo noin neljänkymmenen vuoden ajan luonut edellytyksiä digitalisaation hyödyntämiselle Suomessa.

TIEKEn digivirittäjä Timo Simell on erittäin tyytyväinen VM IT:ltä saamaansa palveluun. TIEKEn kaltaisen, eri puolille Suomea verkottuneen organisaation toiminnan kannalta on kriittistä, että tietojärjestelmät toimivat keskeytyksettä.

Tietoyhteiskunnan palveluita tarjoava organisaatio on luonnollisesti vaativa asiakas IT-palveluiden suhteen. ”IT-palveluiden täytyy toimia kokoa ajan. Meillä on palveluita, joita yritykset ja valtiovalta käyttävät jatkuvasti, käytännössä 24/7”, Simell toteaa. ”Toimintamme perustuu täysin sille, että järjestelmät toimivat.”

Myös tietoturva korostuu TIEKEn toiminnassa. ”On toiminnan A ja O, että tietoturva on hyvällä tasolla”, Timo Simell sanoo. TIEKEssä käsitellään paljon yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ja erilaisia salasanoja joudutaan lähettämään verkon kautta usein. Tällöin tietoturvasta ei voi tinkiä.

VM IT saa Simelliltä kehuja. ”Ongelmia on ollut vähän ja silloin kun niitä on ollut, niin ne on ratkaistu todella nopeasti. Ei tarvitse odotella päivää eikä kahta eikä tuntiakaan välttämättä. Vastinaika on todella hyvä.”

Hyvä ja ystävällinen kommunikaatio korostuu nykyajan IT-palveluissa. Tässä suhteessa Simell on erityisen tyytyväinen. ”Ovat hyviä tyyppejä. Osaavat jutella ja vääntää rautalangasta esimerkiksi palvelinpuolen asioita, että varmasti ymmärtää.”

VM IT pyrkii aina ajamaan asiakkaansa etua. Myös Timo Simell vahvistaa tämän. ”VM IT on pystynyt
kokonaisvaltaisesti kehittämään palveluita. Ovat miettineet aina asiakkaan kannalta siten, että on
tarkoituksenmukaista ja että ei tule ylimääräisiä kuluja.”

”Uskoisin, että VM IT:stä olisi apua monellekin yritykselle”, tyytyväinen Simell päättää.

Referenssi: Asianajotoimisto Fenno

Mikael Salmi - Asianajotoimisto Fenno

LUOTTAMUKSELLISTA VIESTINTÄÄ SALATULLA SÄHKÖPOSTILLA

GDPR-lainsäädännön siirtymäkausi päättyi keväällä 2018, jolloin henkilötietojen käsittelyn ja käytön tapa muuttui koko EU-alueella. Lainsäädännön voimaantuloon liittyy vahvasti myös henkilökohtaisten tietojen käsittely sähköpostitse ja lähetettävien tietojen salaaminen. Ilman salausohjelmaa viesti kulkee palvelinten välillä salaamattomina, joten käytännössä tietojen väärinkäytön riski on suuri ilman salattua sähköpostia.

Asianajotoimistoissa viestien luottamuksellisuus on erityisen tärkeää ja Asianajotoimisto Fenno nosti sähköpostiensa tietoturvatasoa VM IT:n avulla, joka toimitti Fennolle sähköpostin salausratkaisun.

Asianajotoimisto Fenno on PK-yrityksiä ja yksityishenkilöitä palveleva täyden palvelun asianajotoimisto, jonka kuusi toimipistettä sijaitsevat Helsingissä, Järvenpäässä, Jyväskylässä, Mikkelissä, Salossa ja Tampereella. Työntekijöitä Fennolla on noin 30, joista lakimiehiä 20. Asiakastietojen luottamuksellisuus on tärkeä osa asianajotoimiston toimintaa, johon sähköpostin luotettava toiminta liittyy olennaisena osana. VM IT toimitti Fennolle salatun sähköpostiratkaisun, jolla varmistetaan sähköpostien turvallinen kulku asiakkaan ja asianajotoimiston välillä:

“Olimme miettineet salatun sähköpostin hankkimista jo jonkin aikaa ja lopullisen sysäyksen asialle antoi GDPR-lainsäädännön voimaantulo. Aiemmin meillä ei ollut käytössä varsinaista salausohjelmaa,” kertoo Fennon asianajaja ja osakas Mikael Salmi.

Nopea ja kivuton siirtymä

Kun päätös salatun sähköpostin käyttöönotosta on tehty ja ratkaisu valittu, salatun sähköpostin käyttöönotto vie organisaatiosta riippuen aikaa noin viikosta kuukauteen. Fennolla salatun sähköpostin käyttöönotto sujui kivuttomasti:

“Olemme olleet tyytyväisiä sekä valittuun ratkaisuun että VM IT:n työhön tässä projektissa. Salausohjelmaksi valikoitui Sec@GW, sillä olimme kuulleet kyseisestä tuotteesta hyvää ja se on käsittääksemme laajasti käytössä myös alan muilla toimijoilla. VM IT antoi myös oman suosituksensa ohjelmalle, joten uskalsimme valita sen,” Salmi kertoo.

“Voisin suositella VM IT:tä PK-yrityksille, jotka tarvitsevat luotettavan IT-kumppanin itselleen. Meille valinnassa tärkeitä kriteereitä oliat luotettavuuden ja palveluvarmuuden lisäksi kyky antaa asiakastukea, joka on toteutunut VM IT:n kanssa.”

Fenno_logo

 

Katso referenssivideo. Klikkaa video koko ruudulle oikeasta alakulmasta.

Referenssi: Romu Keinänen

LUOTETTAVA IT-KUMPPANI MAHDOLLISTAA KASVUN

Romu Keinäsen ja VM IT:n yhteistyö käynnistyi VM IT:n alkutaipaleella vuonna 2013. Yhteistyö aloitettiin IT:n ylläpitopalveluista ja VM IT:n tarjoamat palvelut ovat laajentuneet vuosien aikana asiakkaan kasvun ja tarpeen mukana. Yhteistyön aikana VM IT on vastannut voimakkaasti kasvavan perheyrityksen kasvuhaasteisiin ja ollut mukana mahdollistamassa kasvua yhden toimipisteen perheyrityksestä nykyiseen kolmeen toimipisteeseen ja noin 40 miljoonan euron liikevaihtoon.

“Avasimme vähän aikaa sitten kolmannen toimipisteen Vantaalle, joka rakennettiin tyhjästä. VM IT hoiti sinne kuidusta lähtien koko IT-kokonaisuuden. VM IT on pystynyt hyvin vastaamaan kasvumme haasteisiin, he hoitavat uusien työntekijöidemme laitteet kuntoon ja antavat myös aktiivisesti omat suosituksensa meille, jotta toimintamme ei pysähtyisi,” kertoo Romu Keinäsen toimitusjohtaja Toni Keinänen.

“Esimerkiksi kun GDPR tuli voimaan, olimme valmistautuneet siihen VM IT:n avustuksella ennakkoon. Arvostan erityisen paljon avoimuutta ja sitä, että he ovat valmiita ottamaan haasteita vastaan ja toteuttaa ne toiveet. Vaikka oma yhteyshenkilö ei ole aina paikalla, olemme aina saaneet avun.”

 VM IT toimittaa Romu Keinäselle skaalautuvaa IT-ympäristöä, joka mahdollistaa esimerkiksi töiden tekemisen eri toimipisteissä ja etänä. Romu Keinäsellä arvostetaan erityisesti VM IT:n avointa ja auttavaa toimintakulttuuria.

“Voin hyvin suositella VM IT:tä liikevaihdoltaan noin 40 miljoonan toimijoille. Meillä itsellämme on noin 40 työntekijää, joista parikymmentä on toimistolla. Ihan varmasti tästäkin voidaan vielä kasvaa niin, että VM IT täyttää tarpeemme,” Toni Keinänen kertoo.

Katso videolta, millaisia haasteita VM IT on auttanut Romu Keinästä ratkomaan.

Romu Keinänen Oy on jätteen ja romun tukkukauppias, ja sen liikevaihto on noin 40 miljoonaa. Romu Keinäsellä on noin 40 työntekijää, joista noin puolet toimistolla. VM IT:n asiakkaana Romu Keinänen on ollut VM IT:n perustamisesta lähtien, vuodesta 2013.

Referenssi: Inno Isännöinti Oy

Heidi Kjellman - Inno Isännöinti Oy

TOIMIVASTA IT:STÄ HUOMATTAVAA KILPAILUETUA

VM IT sai helmikuussa 2018 asiakkaakseen voimakkaasti kasvavan isännöintitoimiston Inno Isännöinnin, jolla oli takanaan hiljattain tehtyjä yrityskauppoja. Yrityskauppojen jälkeen isännöintitoimiston IT oli sekavaa, eikä kokonaisratkaisua ollut. VM IT tuli mukaan ratkaisemaan kokonaisuutta ja nykyään Inno Isännöinnin IT-kokonaisuus toimii niin hyvin, ettei sitä tarvitse erikseen ajatella, kertoo Inno Isännöinnin toimitusjohtaja Heidi Kjellman: 

“Isännöinti alana on perinteikäs, eikä ole itsestäänselvyys, että isännöintitoimistolla olisi omat palvelimet tai että töitä voi tehdä etänä. Ennen VM IT:tä koko IT oli sekava ja laitteistot hankittiin muualta. Mitään ei oltu dokumentoitu, laitteiden kuntoa ei seurattu. Meillä oli aiemmin leasing-sopimus, josta en keksi mitään hyvää sanottavaa. Nyt laitteet toimivat ja homma rokkaa eteenpäin.”

 “Ajantasainen ja toimiva IT tuo meille huomattavaa kilpailuetua. Asiakkaillamme on kaikki dokumentaatio hallituksen kokouksissa käytettävissä etänä, mitään ei tarvitse tallennella erillisille koneille, joka luo myös lisää tietoturvaa. Mielestäni sen pitäisi olla tämän päivän lähtötaso ja se luo myös uskottavuutta toimintaan. Ja esimerkiksi GDPR-asiat oli otettu hyvissä ajoin ennen kevättä huomioon, joten siihen ei tarvinnut reagoida paniikissa.“

Kun yhteistyö Inno Isännöinnin kanssa alkoi, työt alkoivat viikonloppu-urakalla, jossa uusittiin koko verkko, upgreidattiin nettiyhteydet ja otettiin konesalipalvelimet käyttöön kapasiteettipalveluna:

“Viikonloppu sujui hirveän hyvin ja kaikki saatiin toimimaan tosi hyvin. Yhtään työtä ei jäänyt seuraavalle viikolle, mikä oli meille todella tärkeää, sillä työntekijöiden työtä ei voi pysäyttää, tai koko yrityksen toiminta pysähtyisi.”

 

IT-kumppani mahdollistaa oman keskittymisen

Heidi Kjellman on erityisen tyytyväinen VM IT:ltä saatuun palveluvasteeseen ja siihen, että ongelmakohdista on voinut puhua suoraan ja tarvittavat muutokset on tehty heti, turhia selittelemättä:

Olen todella tyytyväinen siihen, että VM IT:lle voi aina soittaa, eikä tarvitse miettiä. Jos minulta kysytäänkin IT:hen liittyvää apua niin vastaan, että en minä osaa ottaa kantaa, soita VM IT:lle, sitä varten se palvelu on otettu. Minun olisi ihan mahdotonta keskittyä omaan työhöni, jos toimimattomat IT-asiat kasautuisivat minun pöydälleni.”

“Suosittelenkin VM IT:tä sellaisille toimijoille, jotka haluavat keskittyä omaan core-liiketoimintaansa, jotka eivät halua miettiä tai perehtyi IT-asioihin itse. Me jatkamme todella tyytyväisinä VM IT:n kanssa, hyvää en aio vaihtaa pois! Yrittäjävetoisuus näkyy VM IT:llä siten, että asiat tehdään oikeasti kuntoon. Tykkään paljon myös proaktiivisuudesta, saamme ehdotuksia asioista, joita kannattaa parantaa, jotta hommat toimisivat jatkossakin.”

“Kahvihuonekeskusteluissa en ole kuullut enää sanallakaan IT-asioista ja se on paras merkki siitä, että hommat toimivat. IT on siinä kunnossa, että minun ei tarvitse edes miettiä sitä ja se on se tavoitetila.”


Inno Isännöinti on voimakkaasti kasvava isännöintitoimisto, jonka liikevaihto on noin 1,2 miljoonaa euroa. Inno Isännöinti työllistää 19 henkilöä.

InnoLogoKelt_web-1

VM IT_yhteystiedot_banneri

Kysy lisää palveluistamme

Kerromme mielellämme lisää millä keinoilla asiakkaamme ovat parantaneet toimintaansa fiksusti suunniteltuja IT-palveluita käyttämällä ja meidän avullamme.