Saaristo

Palvelut ja tarjoama

näin toimimme

Kartoitus-1
KARTOITUS
IT:n kehitys lähtee hyvästä alkutilanteen kartoituksesta. Otamme huomioon liiketoimintatavoitteesi ja tuemme niiden saavuttamista IT-ratkaisujen avulla.
Haltuunotto
HALTUUNOTTO
Järjestelmien haltuunotto tehdään suunnitelmallisesti kartoituksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta. Haltuunottovaihe on myös erinomainen tilaisuus karsia ylimääräisiä rönsyjä IT-ratkaisuista.
Kehitys
KEHITYS
Kehitysprojektit tehdään hallitusti ja suunnitelmallisesti kartoituksessa havaittujen tarpeiden pohjalta. Suunnitelmallinen kehitys on sujuvaa, jolloin vältetään liiketoimintaa haittaavat käyttökatkot.
Ylläpito
YLLÄPITO
Ylläpitopalvelumme varmistavat, että liiketoimintasi sujuu laadukkaan IT:n siivittämänä. Ylläpitomme skaalautuu yrityksesi tarpeisiin, ja saat kustannussäästöjä joustavilla ratkaisuilla.

PALVELUMME

Hyvin suunniteltu, suomenkielinen palvelukokonaisuus yrityksesi kaikkiin IT-tarpeisiin. Tutustu tarkemmin palveluihimme alta.

 

Kartoituspalvelut

Kartoitamme yhdessä asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet ja analysoimme, minkälaisia muutoksia tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Kartoituksella tavoitellaan asiakkaan toiminnan muutosta entistä tavoitteellisemmaksi. Asiakas saa kattavan kuvauksen IT-ympäristönsä ja tietoturvansa nykytilasta ja suosituksen tarvittavista muutoksista.

 

VM IT:n asiantuntijat auttavat asiakasta oikeiden mittareiden asettamisessa sekä liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisessa. Tuloksena asiakas ymmärtää paremmin IT-kokonaisuutensa nykytilan, riskit ja muutostarpeet sekä osaa tehdä tarkoituksenmukaisia hankintoja jatkossa. VM IT on riippumaton asiantuntija, joka pystyy suosittelemaan asiakkaalle juuri heidän tarpeisiinsa sopivien teknologiatoimittajien tuotteita.

Palveluiden sisältö

 • Liiketoimintatavoitteiden kirkastaminen asiakkaalle
 • Teknisten vaatimusten asettaminen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Mittareiden asettaminen
 • Riskien arviointi ja niihin varautumisen suunnittelu
 • IT:n tuomien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

Kartoituspalvelu aloitetaan huolellisella tutustumisella asiakkaan liiketoimintaympäristöön ja -tavoitteisiin. Kartoituksen piiriin kuuluvat asiakkaan organisaatio, tietoliikenne, työasemat, palvelimet, tulostimet, verkkolaitteet, pilvipalvelut, sovellukset, toimintaprosessit, sidosryhmät ja asiakkaat.

Liiketoimintaympäristön kartoituksen yhteydessä määritellään tarkemmat tekniset vaatimukset tavoitteiden saavuttamiseksi, riskit liiketoiminnan jatkuvuudelle ja mahdollisuudet kasvulle. Asiakas saa ajantasaisen kuvauksen tietoturvan ja IT:n nykytilasta ja riskeistä sekä ehdotuksen niiden korjaamiseksi.   

Toimenpidesuositus sisältää muun muassa laiteluettelon ja ehdotuksen laitteiden ja ohjelmistojen päivitys- ja vaihtotarpeista, ylläpitopalveluiden tarpeesta ja hankinnasta, laite- ja ohjelmistohankinnoista. Lisäksi kuvataan liiketoimintaympäristön riskit ja tehdään ehdotus riskienhallinnan keinoista, kuten varmistuksista ja henkilöstön ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

VM IT:n asiantuntijoilla on ajantasainen ja korkea osaaminen liiketoiminnan IT-infrastruktuurin kehittämisessä tavoitteellisesti.  

 

Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalveluillamme huolehditaan asiakkaan teknisen ympäristön tietoturvasta, käytettävyydestä, eheydestä ja jatkuvuudesta. Monitoroimme ja valvomme, jotta mahdolliset haasteet voidaan ennakoida, ennen kuin ne muuttuvat ongelmiksi. Ylläpitopalveluidemme asiakkaat ovat Service Desk -palvelumme piirissä sovittuna aikana.

Ylläpitopalveluiden kriittisyys, palvelu- ja vasteajat arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kaiken lähtökohtana on liiketoiminnallinen tarve ja tarkoituksenmukaisuus. Ylimitoitetut palvelut ovat kalliita, säästäminen taas väärässä kohtaa on liiketoiminnan jatkuvuuden riski. Olemme joustavia ja pystymme tarvittaessa ja asiakkaan kanssa niin sovittaessa vaihtamaan ratkaisuja.

Ylläpitopalvelut sisältävät:

 • IT-palvelun (työasemat, palvelimet, ohjelmistot, tietoliikenne, tulostimet, verkkolaitteet, mobiililaitteet) tietoturvan, toiminnan ja kunnon valvonta
 • Asiakkaan tarvitsemat automaattiset tietoturvapäivitykset yleisimpien ohjelmistojen osalta
 • Valvonnan piirissä olevien prosessien automaattinen palauttaminen tai ilmoitus ongelmasta eteenpäin
 • Palvelinten ja tietokoneiden levytilojen, kuorman ja sekä mahdollisten kriittisten palvelinprosessien valvominen. Prosessit määritellään erikseen käyttöönoton yhteydessä
 • Automaattinen ylläpito 24/7 palvelinten ja verkkolaitteiden osalta

 

Ylläpidolla varmistetaan, että ympäristöön asennetaan tarvittavat ohjelmistopäivitykset ja että palveluun liitetyt laitteet pysyvät toimintakuntoisina. Tehokkaalla ja ennakoivalla ylläpidolla pyritään estämään työntekoa lamaannuttavat käyttökatkot.

VM IT:n valvonnan havaitessa, että palvelu lakkaa vastaamasta, yrittää järjestelmä automaattisesti korjata ongelman. Tarvittaessa järjestelmä hälyttää asiantuntijan suorittamaan korjaustoimenpiteitä.  

Ylläpitopalveluun sisältyvät ajantasaiset tietoturvapäivitykset palvelusopimuksessa määritellyille laitteille. Päivitykset asennetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Palvelimille käytetään huoltoikkunaa ja säännöllisiä uudelleen käynnistyksiä päivityksien jälkeen.

Palveluiden tavoitteena on tyytyväinen käyttäjä ja nopea apu tarvittaessa.

 

Huolenpito

Huolenpitopalveluidemme avulla varmistetaan asiakkaidemme sujuva ja turvallinen työnteko. Arvoistamme inhimillisyys ja ketteryys näkyvät näissä palveluissa. Palveluidemme sydän on Service Desk, joka ottaa kaikki palvelupyynnöt vastaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme mm. lähituen ja kehityksen sekä ennakoinnin osalta.

Myös rahoituksen suunnittelu on osa huolenpitoamme. Haluamme kumppaneidemme kanssa tarjota tehokasta ja tarkoituksenmukaista rahoitusta, joka mahdollistaa kulujen hallinnan ja jaksotuksen.

Palvelun sisältö

Huolenpitopalvelu on aina henkilökohtaista, ihmisen antamaa tukea. Palvelu sisältää:

 • Asiakastuen sähköpostitse, puhelimitse, etäyhteyden avulla tai asiakkaan tiloissa
 • Henkilökohtaisen tuen ylläpitopalvelun havaitsemiin ongelmiin
 • Takuunalaisten laitteiden huoltopyynnöt
 • Pienkehityksen ja elinkaaripalvelut
 • IT-laitteistojen rahoituksen suunnittelu
 • Henkilökohtaisen palvelunhallinnan, jossa arvioidaan kehitystarpeet ja toimenpide-ehdotukset, ennakoidaan ja analysoidaan asiakkaan IT-ympäristössä tapahtuvat muutokset ja tulkitaan analysointiraporttien sisältö asiakkaalle
 • Tulevaisuudessa tehtävien päivitystarpeiden, laitetuessa tapahtuvien muutosten ja lakimuutosten analysointi asiakkaan puolesta

Asiakastuen aukioloaika on arkisin klo 8-16. Sopimuksen mukaan tuki on tavoitettavissa laajemmilla aukioloajoilla. Asiakastuki on saavutettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Asiakastuki ottaa vastaan kaikki palvelupyynnöt ja ohjaa tarvittaessa pyynnön eteenpäin.

VM IT:n asiantuntija voi tarvittaessa käyttää etäyhteyttä asiakkaan koneeseen ongelman selvittämiseksi. Erikseen tilattaessa selvitystyö suoritetaan asiakkaan tiloissa ongelman selvittämiseksi. VM IT on oikeutettu veloittamaan matkakulut lähituen osalta, ellei toisin ole sovittu. Kilometrit veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Asiakkaan ilmeisestä huolimattomuudesta johtuvista lähitukikäynneistä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Huolenpitopalvelut sisältävät myös takuunalaisten laitteiden huoltopyynnöt.

 

Kapasiteettipalvelut

Pilvipalveluiden avulla organisaatiosi voi ottaa nopeasti käyttöön uusia ratkaisuja ilman omia järjestelmä-, laite- tai ohjelmistoinvestointeja. Pilvestä voidaan myös hankkia tarvittavaa lisäkapasiteettia omien järjestelmien lisäksi.

Saat kauttamme tarvitsemasi Private-, Public- ja Hybridi Cloud ratkaisut.

Kauttamme saat apua pilviratkaisujen käyttöönotossa esim. O365, Google, Azure, Amazon.

Private cloud ratkaisumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Yleensä Private cloud ratkaisuun päädytään, kun kapasiteettia halutaan varata käyttöön tietty määrä ja palvelimia on enemmän.

Hybrid cloud tulee kyseeseen silloin, kun halutaan laajentaa olemassa olevaa palvelinkapasiteettia ilman lisäinvestointeja. Ratkaisu räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin.

Laitteistot ja ohjelmistot

Kauttamme voit hankkia kaiken tarvittavan IT ympäristöösi tarvittavan oli kyseessä sitten palvelimet, kannettavat, työasemat, tulostimet tai siltä väliltä.

Pidämme huolta ja hoidamme koneet koko elinkaareen ajan. VM IT Oy:n elinkaarihallinnalla hoituvat hankinnat, päivittäinen käyttö ja vikatilanteet, sekä koneiden poisto käytöstä hallitusti ja turvallisesti. Laadukkailla raporteilla tiedät missä tilassa laitteesi aina ovat.

Ylläpitoasiakkaillemme vakioidaan sopivat konemallit ja näin nopeutetaan uusien koneiden käyttöönottoa

Olemme tällä hetkellä Dellin, HP:n ja Lenovon partneri. Jo hyvin pienissäkin erissä pystymme tarjoamaan kilpailukykyisen erikoishinnoittelun laitteille. Kysy meiltä tarjous IT-ympäristösi laitehankinnoista ja tehokkaasta käyttöönottopalvelusta.

Tietoturva ja riskien hallinta

VM IT:n tietoturva- ja riskienhallintapalveluilla huolehditaan, että asiakkaan laitteet (työasemat, palvelimet, mobiililaitteet, verkon aktiivilaitteet) ovat tietoturvalliset ja niissä on viimeisimmät tietoturvapäivitykset asennettuna. Toteutamme riskienhallinnan ja tietoturvauhkien analyysit ja toimenpiteet, joilla estämme asiakkaan liiketoimintaa uhkaavat haavoittuvuudet.

Huolehdimme myös tietojen varmistamisesta, sähköpostiliikenteen suojauksesta ja ympäristön virustorjuntaohjelmistojen keskitetystä valvonnasta. Palveluun voidaan liittää useiden valmistajien ratkaisuja. Tarvittaessa opastamme ja koulutamme tietoturvaan liittyvissä asioissa.  

Palvelun sisältö

 • Virustorjunta ja haavoittuvuudet
 • Varmuuskopiointi
 • Sähköpostin suojaus
 • Verkkolaitteet ja palomuurit
 • Mobiililaitteiden hallinta ja suojaus
 • Pääsynhallinta
 • Uhka-analyysit
 • Koulutus

Tietoturva- ja riskienhallintapalvelun tavoitteena on ehkäistä ennalta asiakkaan liiketoimintaa uhkaavat tietoturvahaavoittuvuudet.

Ajantasaisen virustorjunnan lisäksi tietoturva- ja riskienhallintapalveluihin kuuluu sähköpostin suojaus, verkkolaitteiden ja mobiililaitteiden suojaus, pääsyn- ja identiteetinhallinta sekä tiedostojen automaattinen varmuuskopiointi.

Varmuuskopiointipalvelu soveltuu palvelimien, työasemien ja pilvipalveluiden varmistukseen. Tiedostoja säilytetään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Palvelun toimintaa valvotaan koneellisesti ja tiedot ovat sopimuksen mukaan palautettavissa.

Mobiililaitteiden osalta palvelu sisältää suojauksen haittaohjelmilta, VPN-yhteyden määrittämisen, mahdollisuuden sulkea puhelin etänä, sijainnin määrittämisen, suojakoodin resetoinnin, laitteen etälukituksen ja laitteen etätyhjennyksen. Tiettyjen yrityskohtaisten sovellusten asennus onnistuu myös keskitetysti puhelimiin. Ratkaisulla mahdollistetaan mobiililaitteiden laiteluettelon ajan tasalla pitäminen ja tieto siitä kenellä mikäkin laite on hallinnassa.

Koulutuspalvelulla huolehdimme, että asiakkaan oma tietämys tietoturva-asioissa on ajantasainen.

 

VEEAM - Varmistusratkaisut virtuaaliympäristöille

VM IT virtuaaliympäristöjen varmistusratkaisu sisältää kaikki virtuaaliympäristön varmuuskopioinnissa tarvittavat ominaisuudet. Ratkaisussa käytetään Veeam Backup & Replication ohjelmistoa, VM IT:n sertifioitua osaamista ja 24/7 toimivaa valvontajärjestelmää. Kaikki tämä mahdollistaa varmistusten toiminnan 24/7 ja nopean palautumisen ongelmatilanteessa. Ratkaisu tukee uusimpia varmistusteknologioita, kuten tiedon deduplikointia, objektitason palautuksia sekä offsite-varmistuksia sekä myös offsite-replikointia.

Haluatko tietää lisää VEEAMista? Lataa esite klikkaamalla kuvaa:

New call-to-action

Kehitysprojektit

Kartoituksen jälkeen VM IT:n asiantuntijat laativat yhdessä asiakkaan kanssa tarkan suunnitelman toimenpiteistä, joita tehdään asiakkaan IT-ympäristön kehittämiseksi. Kehitysprojekti tehdään suunnitelmallisesti kartoituksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta. Suunnitelmallinen kehitys on sujuvaa ja hallittua, jolloin vältetään liiketoimintaa haittaavat käyttökatkot. Toimenpiteet tehdään joustavasti ja asiakkaan tosiasiallisen tarpeen mukaisesti. VM IT:n asiantuntijat pyrkivät löytämään asiakkaalle sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja sekä tulkkaavat tekniset yksityiskohdat asiakkaan ymmärtämään muotoon. VM IT on aito ja luotettava kumppani, joka ei tee vain mitä asiakas pyytää, vaan neuvoo ja opastaa aktiivisesti ja rehellisesti. 

Haltuunottovaiheessa asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa haltuunottoprojektista. Asiakas saa henkilökohtaista palvelua ja tietää kenelle soittaa. Haltuunoton yhteydessä määritellään tarpeet teknisille muutoksille ja sopimusten päivittämiselle. Asiantuntijamme auttavat muutoksissa sekä sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa tarpeen mukaan. Kehitysprojektin lopputuloksena asiakas saa haluamansa kehityskohteet kuntoon. Yhteistyötä voidaan jatkaa joustavasti ja asiakkaan tarpeen mukaan ylläpito-, huolenpito- tai tietoturvapalveluina.

Palvelun sisältö

 • Projektisuunnitelma
 • Haltuunotto ja dokumentointi
 • Tekniset muutokset
 • Siirto Service Deskiin
 • Sopimusten päivitys

Kehitysprojektin aluksi asiakkaan kanssa tehdään projektisuunnitelma, jonka pohjalta IT-ympäristöä kehitetään ja kartoituksessa esiin nousseet puutteet korjataan. Hyvän suunnitelman ansioista haltuunoton yhteydessä asiakkaan IT-ympäristön hallinta siirtyy hallitusti ja ilman liiketoimintaa haittaavia käyttökatkoja VM IT:lle.

Suunnitelmassa kuvataan projektin aikainen dokumentointi, tekniset muutokset, miten siirto tehdään Service Deskiin, siirron roolit ja siirtotapa, aikataulutus, asiakkaan ja VM IT:n yhteyshenkilöt ja mistä asiakas saa lisätietoa.

Dokumentointi sisältää pääkäyttäjien nimeämisen ja valtuuttamisen, tunnusten hallinnan, laitehankinnat ja -päivitykset, sekä asiakkaan ja VM IT:n vastuut kehitysprojektin aikaisista toimenpiteistä.

Kehitysprojekti aloitetaan aina VM IT:n ja asiakkaan välisellä aloituspalaverilla. Projektin loppumisesta päätetään lopetuspalaverissa. Asiakas voi myös halutessaan pyytää projektin yhteydessä järjestettäviä seurantapalavereita. Suunnitelmassa sovitaan myös raportointitavoista ja -tiheydestä, jonka mukaan VM IT:n asiantuntijat raportoivat asiakkaalle haltuunoton edistymisestä.

VM IT:n asiantuntijat voivat auttaa asiakasta IT-sopimusten laatimisessa, päivittämisessä ja sopimusneuvotteluissa kolmansien osapuolien kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki sopimukset palvelevat tarkoitustaan ja että ne ovat asiakkaan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiset.

 

hero-banneri-radio-vihreä

Kysy lisää palveluistamme

Esittelemme mielellämme tuotteitamme ja toimintatapojamme lisää.
Ota yhteyttä!